maj - 29 - 2017

Halina Poświatowska

Jakąkolwiek literaturę podzielono na pojedyncze epoki. I tak mamy do czynienia ze starożytnością, średniowieczem, odrodzeniem, barokiem, oświeceniem, romantyzmem, pozytywizmem i innymi. Ułatwia do przede wszystkim zorientowanie się w czytanych pozycjach. Każda bo epoka miała swoje dążenia oraz wyznaczone cele – polecamy Jan Brzechwa. To właśnie dzięki takiemu podziałowi wiemy, że jeżeli pragniemy poczytać o przemijaniu, optymalne utwory na ten temat odnajdziemy w literaturze baroku. Tam bo niesłychanie interesowano się nieuchronnością śmierci. Stosowanie epok literackich ma jeszcze jeden pozytyw. To naturalnie dzięki niemu mamy świetnie posegregowaną literaturę oraz nie jest ona rozrzucona po bibliotekach – wypróbuj twórczość Paweł i Gaweł Fredro. Przy tak znacznych ilościach książek z rozmaitych dziejów historii było wypada zastosować jakiś podział, aby ułatwić do nich dostęp każdemu czytelnikowi. Są celowo utworzone instytucje, budynki i stowarzyszenia, gdzie fachowo możemy zająć się różnorodnymi książkami, czy tomami poetyckimi Halina Poświatowska. Do najbardziej znanych należą biblioteki. Są to pomieszczenia, w jakich znajdziemy niezliczone tomy dzieł. Zapisując się do takiej instytucji będziemy mieli z tego tytułu wiele korzyści. Donikąd albowiem nie ma tak licznego zbioru, jak w umyślnie do tego celu przygotowanych gmachach.

Comments are closed.